دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی
  • نام دانشگاه :دانشگاه خوارزمی
  • تلفن : ۴- ۸۸۳۲۹۲۲۰
  • آدرس :تهران -خیابان شهید دکتر مفتح ـ شماره ۴۹ ـ کد پستی ۱۵۶۱۴ نشانی دانشگاه در کرج: خیابان شهید بهشتی – حصارک - میدان دانشگاه تلفن‌خانه کرج: ۴۵۷۹۶۰۰-۰۲۶۱ - دانشگاه خوارزمی

مجلات و انتشارات: