دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان
  • نام دانشگاه :دانشگاه اصفهان
  • تلفن : ۰۳۱-۳۷۹۳۲۱۲۸-۳۷۹۳۲۶۴۰
  • آدرس :اصفهان - میدان آزادی (دروازه شیراز) - خیابان دانشگاه – کدپستی: ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶ - دانشگاه اصفهان

مجلات و انتشارات: