دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بوعلی سینا
  • نام دانشگاه :دانشگاه بوعلی سینا
  • تلفن : ۰۸۱-۳۸۳۸۱۵۲۰-۳۰-۳۸۳۸۱۶۰۱-۱۰
  • آدرس :همدان ـ خیابان شهید فهمیده ـ روبروی پارک مردم ـ کد پستی :۴۱۶۱-۶۵۱۷۴ - دانشگاه بوعلی سینا

مجلات و انتشارات: