دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز
  • نام دانشگاه :دانشگاه شیراز
  • تلفن : ۰۷۱-۳۶۲۸۳۶۰۵-۹
  • آدرس :شیراز – بلوار جمهوری - ساختمان مرکزی - ـ کد پستی : ۸۴۳۳۴-۷۱۹۴۶ - دانشگاه شیراز

مجلات و انتشارات: