دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز
  • نام دانشگاه :دانشگاه تبریز
  • تلفن : ۰۴۱-۳۳۳۴۰۰۸۱-۹
  • آدرس :تبریز- بلوار ۲۹ بهمن – دانشگاه تبریز - دانشگاه تبریز

مجلات و انتشارات: