دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز
  • نام دانشگاه :دانشگاه شهید چمران اهواز
  • تلفن : ۰۶۱-۳۳۳۳۰۰۱۰-۱۹
  • آدرس :اهواز – بلوارگلستان – دانشگاه شهید چمران - سازمان مرکزی دانشگاه – صندوق پستی:۱۳۵ – کدپستی: ۸۳۱۳۵۱-۶۱۳۵۷ - دانشگاه شهید چمران اهواز

مجلات و انتشارات: