مقایسه متون مربوط به زن در قرآن، تورات و انجیل

  • نویسنده: حمید شهریاری
  • تاریخ درج: 12 خرداد 1397
مقایسه متون مربوط به زن در قرآن، تورات و انجیل