دکتر حسین میرمحمد صادقی

دکتر حسین میرمحمد صادقی

متولد: ۱۳۳۵ در تهران
سوابق تحصیل

- سال اخذ دیپلم ریاضی: خرداد ۱۳۵۴

- سال ورود به دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) : مهر ۱۳۵۴

- سال اخذ مدرک کارشناسی در رشته حقوق: خرداد ۱۳۵۷ ، با احراز رتبه اول در میان کلیه دانش آموختگان

- اخذ گواهینامه عالی در حقوق تطبیقی از دانشگاه لندن: سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰ میلادی)

- اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق از دانشگاه لندن: سال۱۳۶۰ (۱۹۸۱ میلادی)

- اخذ مدرک معادل دکتری در رشته حقوق جزا از دانشگاه لندن و مدرک دکتری در رشته حقوق قراردادها از دانشگاه لیورپول در انگلستان.

سوابق کاری

- رئیس دفتر خدمات حقوقی بین‎المللی ج.ا. ایران (شعبه لندن) ۱۹۸۶ ـ ۱۹۸۱ میلادی

- عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۶۶، در حال حاضر: دانشیار پایه ۱۴

- رییس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری از سال ۱۳۷۳

- معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه به مدت حدود یک سال

- نایب رییس شورای توسعه قضایی

- داور منصوب طرف ایرانی در برخی از داوریهای مطروحه در اتاق بازرگانی بین‎المللی (I.C.C.)

سوابق پژوهشی

- ارائه سخنرانیهای حقوقی در همایشها و گردهم آییهای متعدد در داخل و خارج

- نشر مقالات مختلف در نشریات حقوقی ایرانی و خارجی به زبانهای فارسی و انگلیسی

- تالیف نه جلد کتاب به شرح زیر:
۱ ـ واژه نامه حقوق اسلامی
۲ – واژه نامه حقوق جزا
۳ – تحلیل مبانی حقوق جزا (ترجمه)
۴ ـ مروری بر حقوق جزا ی انگلستان (ترجمه و توضیحات)
۵ ـ مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان (جلد اول) (ترجمه و توضیحات)
۶ – مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان (جلد دوم) (ترجمه و توضیحات)
۷ ـ حقوق جزای بین‎الملل
۸ – جرائم علیه اموال و مالکیت (چاپ نهم)
۹ ـ جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی (کتاب سال برگزیده دانشگاهی) (چاپ دوم)
زمینة مشاورة علمی: مباحث حقوق جزا