دکتر محمد صفدری

دکتر محمد صفدری

دکتر محمد صفدری در سال 1300 (ش) در شهر کاشان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در دبستان پهلوی کاشان و سیکل اول متوسطه را در همین شهر به پایان رساند. سیکل دوم متوسطه را نیز در تهران و با احراز رتبه اول و نشان علمی گذراند. در سال 1318 (ش) به دانشسرای عالی رفت و به تحصیل زبان فرانسه پرداخت و باز هم با رتبه اول و نشان علمی در این رشته موفق شد. در سال 1323 (ش) در وزارت فرهنگ به دبیری مشغول شد. در سال 1324 (ش) دبیر و ناظم دانش سرای کشاورزی بود. در سال 1325 (ش) به کادر اداری دانشگاه تهران پیوست و تحصیل در دانشکده حقوق را نیز به طور همزمان با کار اداری آغاز کرد. در سال 1327 (ش) دوره لیسانس قضایی را به پایان رساند و از همین سال به تدریس متون حقوقی (به زبان فرانسه) در دانشکده حقوق پرداخت. در سال 1331 (ش) به منظور تکمیل تحصیلات خود به فرانسه رفت و در دانشکده حقوق پاریس ثبت نام کرد. سرانجام با ارائه پایان نامه ای تحت عنوان (مصونیتهای سیاسی) موفق به دریافت دکترای حقوق بین المللی شد.
پس از بازگشت به ایران به عضویت رسمی هیئت علمی دانشکده حقوق درآمد و تدریس حقوق بین الملل بر عهده گرفت. دکتر صفدری از درایت چشمگیری در مدیریت اداری بر خوردار بود و در زمان ریاست دکتر موسی عمید بر دانشکده حقوق تهران، ریاست دفتر ایشان را برعهده داشت و عملا امور دانشکده به دست وی اداره می شد.
آثار تالیفی وتحقیقی دکتر صفدری عبارتند از:
1- کلیات حقوق بین الملل
2- تعهدات بین الملل وحل اختلاف
3- متون حقوقی واقتصادی (به زبان فرانسه)
4- مصونیتهای سیاسی (به زبان فرانسه)
5- آزمایش نهایی در باره آزادی
6- موضوعات اساسی ادبیات دوره فرانسه (برگردان فرانسه)
7- سیاست ارسطو (ترجمه).
دکتر صفدری در سال 1340 (ش) به دست یکی از دانشجویان معترض به نتیجه امتحانی خود، با ضربات چاقو به قتل رسید.