دکتر حسن ستوده تهرانی

دکتر حسن ستوده تهرانی

(تو 1286 ش)، استاد دانشگاه و نویسنده. در تهران متولد شد. پس از پایان دوره‏ی ابتدایی و متوسطه در سال 1304 ش از مدرسه‏ی علوم سیاسی فارغ‏التحصیل و داخل وزارت دادگستری شد. در سال 1306 ش برای ادامه تحصیل به فرانسه عزیمت کرد و موفق به اخذ لیسانس و دکتری در اقتصاد و امور اداری شد. ضمن تحصیل در دانشکده‏ی حقوق پاریس موفق به دریافت دیپلم مدرسه‏ی علوم سیاسی در رشته‏ی مالی شد. در سال 1315 ش به ایران مراجعت و در دانشکده‏ی حقوق به تدریس آمار و حقوق اداری اشتغال یافت تا آنکه کرسی تدریس تاریخ دیپلماسی عمومی به وی واگذار گردید. از آثار وی: «تاریخ دیپلماسی عمومی»، در دو مجلد.[1] فرزند حاج علی‏اکبر بازرگان، در 1286 در تهران متولد شد. پس از اتمام دوره‏ی دبستان و دبیرستان وارد دانشکده‏ی حقوق تهران شد و لیسانس گرفت. در 1307 در زمره دانشجویان اعزامی به اروپا قرار گرفت و به فرانسه عزیمت کرد و در پاریس دوره‏ی لیسانس و دکترا را گذرانید و به ایران بازگشت. در 1318 پروانه‏ی وکالت دادگستری گرفت و در همان سال به سمت دانشیاری آمار در دانشکده حقوق انتخاب گردید و یک سال بعد استاد کرسی تاریخ دیپلماسی عمومی شد و پس از چندی، کرسی استادی حقوق تجارت و حقوق دریائی و هوائی را عهده‏دار شد. وی مدتی نیز معاونت دانشکده حقوق را عهده‏دار بود. دکتر ستوده تهرانی ضمن عهده‏داری وظایف دانشگاهی، مشاعلی را نیز احراز کرد از جمله چندی مشاور حقوقی و رئیس اداره بررسی و آمار بانک کشاورزی بود. چندی هم عضویت هینت مدیره شرکت سهامی بیمه را عهده‏دار گردید و در 1332 در کابینه‏ی سپهبد زاهدی، به معاونت وزارت اقتصاد برگزیده شد و قریب یک سال و نیم در آن سمت بود. دکتر ستوده تالیفاتی برای تدریس رشته‏ی تخصصی خود نوشته و انتشار داد، از جمله سه جلد تاریخ دیپلماسی عمومی است که سالها در دانشکده حقوق تدریس می‏شد. وی از وکلای مبرز دادگستری بود و چون به زبان‏های فرانسه و انگلیسی تسلط داشت، بیشتر شرکت‏های خارجی وکالت خود را به او واگذار می‏کردند.