دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی

 دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی

دکتر سید محمود کاشانی
چهار شنبه 18 فوریه 2009
سال تولد 1321
سوابق تحصیل:
کارشناسی حقوق قضائی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال 1344، دکترای حقوق قضائی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال 1350 .
مرتبه علمی:
طی مراحل استادیاری، دانشیاری و ارتقاء به درجه استادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
زمینه های علمی و تحقیقاتی:
ایجاب وقبول درعقد غائبین،مطابقت کالادرقرارداد بیع‌بین‌المللی،تدریس دروس حقوق مدنی،دادرسی بین‌المللی، فقه اسلامی، حقوق مدنی تطبیقی دردانشگاههای شهید بهشتی،تربیت مدرس و امام‌صادق .
تالیفات
تعداد تالیفات به زبان فارسی: 3 تعداد تالیفات به زبان خارجی: 1
زمینه علمی تالیفات:
نظریه تقلب نسبت به قانون ، عقد بیع ، قیام ملت مسلمان ایران در 30 تیر 1331 و نظرات حقوقی در مجموعه آراء دیوان داوری ایران و آمریکا.
مقالات
تعداد مقالات به زبان فارسی:
11 تعداد مقالات به زبان خارجی:
زمینه علمی مقالات:
تعلیقی بر ط‌رح قانون مجازات عمومی ایران، روابط مالک و مستأجر کل وجزء در عقد اجاره، مقاله‌ای بمناسبت اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گزارش کار سمینار حقوق بشر دراسلام و کمیته تنظیم اعلامیه حقوق بشراسلامی، سلسله مقالاتی تحت عناوین روابط بین الملل، در چه مرحله‌ای از انقلاب فرهنگی قرار گرفته‌ایم، نقدی برطرح تعیین حدود اختیارات و وظایف ریاست جمهوری مصوب مجلس شورای اسلامی، نگاهی به قطعنامه شماره 598 شورای امنیت در زمینه جنگ تحمیلی،انقلاب اسلامی ایران و حکومت قانون.