جزوات اساتید

مرتب سازی بر اساس :
 • نام جزوه: جرم شناسی - عدالت ترمیمی

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق جزا و جرم شناسی
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 • نام جزوه: جرم شناسی - باز پروی بزه کاران

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق جزا و جرم شناسی
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 1