جزوات اساتید

مرتب سازی بر اساس :
 • نام جزوه: تقریرات درس جرم شناختی

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 • نام جزوه: حقوق جزا

  • نام استاد : رضا نوربها
  • رشته:حقوق
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 • نام جزوه: جرم شناسی - نظریه های جرم شناسی

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق جزا و جرم شناسی
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 • نام جزوه: جرم شناسی - کنترل اجتماعی جرم و واکنش اجتماعی

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق جزا و جرم شناسی
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 • نام جزوه: جرم شناسی - پیشگیری

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق جزا و جرم شناسی
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 • نام جزوه: جرم شناسی - بزهکاری زنان و روسپیگری

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق جزا و جرم شناسی
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 • نام جزوه: جرم شناسی - انحراف

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق جزا و جرم شناسی
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 1