جزوات اساتید

مرتب سازی بر اساس :
 • نام جزوه: تقریرات درس جرم شناختی

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 • نام جزوه: تحلیل حقوقی- جرم شنلختی ارتکاب جرایم جنسی

  • نام استاد : رجب گلدوست جویباری
  • رشته:حقوق
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 • نام جزوه: حقوق کیفری عمومی 2 - اقدامات و کیفرهای جایگزین زندان

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق جزا و جرم شناسی
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 • نام جزوه: جرم شناسی سیاست جنایی و تکنیکهای حقوق کیفری

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق جزا و جرم شناسی
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 • نام جزوه: جرم شناسی تروریسم

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق جزا و جرم شناسی
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 • نام جزوه: جرم شناسی تجربی

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق جزا و جرم شناسی
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 • نام جزوه: جرم شناسی - نظریه های جرم شناسی

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق جزا و جرم شناسی
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 • نام جزوه: جرم شناسی - کنترل اجتماعی جرم و واکنش اجتماعی

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق جزا و جرم شناسی
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 • نام جزوه: جرم شناسی - کلیات، بزهکاری مزمن، پیشگیر زودرس، جرایم سازمان یافته

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق جزا و جرم شناسی
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 • نام جزوه: جرم شناسی - عدالت ترمیمی

  • نام استاد : نجفی ابرند آبادی
  • رشته:حقوق جزا و جرم شناسی
  • گرایش :
  دانلود جزوه
 1 2 3